สวัสดีผู้อ่านนะครับ บทความนี้ผมมาอธิบายการทำแอพพลิเคชั่นเตือนการทานยาแบบง่ายๆ เขียนแบบค่อนข้างรีบซะด้วย ตัวอย่างในวันนี้ผมมีโค้ดให้ดาวน์โหลดนะครับ และ อธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่สำคัญเช่น TimePickerDialog , AlarmManage , BroadcastReceiver รวมถึง  PowerManager  และ KeyguardManager เอาหละไปดูโครงสร้างคร่าวๆกันก่อน   โครงสร้างตัวอย่าง โครงสร้างหลักของตัวอย่างนี้มี 3 ไฟล์คือ – MainActivity ทำหน้าที่ตั้งเวลาทานยาโดย TimePickerDialog (ใช้เลือกเวลา) , บอกให้นาฬิกาเตือนเวลาเท่าไหร่ และ แสดงเวลาเตือนใน listview (สามารถเพิ่มเวลาเตือนได้หลายอัน)