ผมได้มีโอกาศลองติดตั้ง Xampp บน Ubuntu คิดว่ามีประโยชน์กับผู้เริ่มต้นเหมื่อนๆกัน จึงมาเขียนบทความเผยแพร่ไว้ และได้เพิ่มเติมวิธีการแก้ปัญหาที่เจอด้วยตัวเอง เป็นบทความสั้นๆครับน่าจะไม่ยากแก่การลองทำตาม   XAMPP install : มีขั้นตอนดังนี้ 1. download XMAPP http://www.apachefriends.org/en/xampp-linux.html#377 2. คลาย tar.gz แล้วย้ายโฟลเดอร์ lampp ไปยัง opt ด้วยคำสั่งต่อไปนี้  sudo mv /Download/lampp