ใครที่เปิดผ่านมา หรือ ว่าค้นเจอจาก search engine แล้ว วันนี้จะมาแนะนำ DAO Design Pattern ว่ามันคืออะไรแล้วใช้ประโยชน์อย่างไร ? DAO ย่อมาจาก Data Access Object แปลตามตัวคือ การเข้าถึงข้อมูลวัตถุ ซึ่งจะช่วยเราในการ เขียน program เชิง oop ให้เข้ากับ relational database ได้ และ ที่สำคัญการสร้าง