หลังจากบทความก่อนได้อธิบาย example code ของ Zbar ไปแล้วนะครับครั้งนี้จะนำตัวอย่างนั้นกลับมาประยุกต์ใช้ในโปรเจ็คของเราใครยังไม่เคยอ่านบทความก่อนนะครับ ตามไปอ่านได้ที่ Android อ่าน QR code จากกล้องด้วย Zbar (อธิบาย Example Code)  อีกทั้งในการนำตัวอย่างจาก Zbar มาประยุกต์ใช้ร่วมกับโปรเจ็คของเราทำให้ไม่ต้องติดตั้งแอพพลิเคชั่นสแกน QR-code อื่นๆก่อนเพื่อให้โปรเจ็คของเราไปเรียกใช้งาน (เสมือนเรานำตัวอย่างของ Zbar มาอยู่ในแอพพลิเคชั่นของเรา) ภาพรวมแอพพลิเคชั่น