สวัสดีครับวันนี้ ผมกลับมาเขียนเนื้อหาพื้นฐานสำหรับการเขียนโปรแกรมแอนดรอยด์ ซึ้งวันนี้ผมจะพูดถึง ListView โดยเรามักจะใช้แสดงข้อมูลหลายๆข้อมูลในลักษณะแถวเรียงลงมา   โค้ดตัวอย่าง สามารถดาวน์โหลดโปรเจ็คตัวอย่างได้ที่ -> ListViewExample บน GitHub -> ListViewExample   การเตรียมข้อมูลเพื่อแสดงใน ListView การเตรียมข้อมูลเพื่อใส่ใน ListView นั้นเรามักใส่ข้อมูลที่ต้องการแสดงผลไว้ในรูปแบบของ ArrayList<String> ArrayList< String > list = new ArrayList< String