สวัสดีครับ บทความนี้ผมมาอธิบายต่อจากบทความในกลุ่มการจัดการฐานข้อมูลบน Mysql (หลังจากบทความที่แล้ว Update) ซึ้งผมแบ่งเนื้อหามาอธิบายทีละเล็กน้อยเนื้อหาจะได้ไม่เยอะจนเกินไป ในส่วนนี้คือการลบข้อมูล(Delete) ในฐานข้อมูล Mysql ดูบทความที่เกี่ยวข้องก่อนหน้าซักหน่อยครับ –  เชื่อมต่อฐานข้อมูล Mysql บนเซิฟเวอร์ –  (Insert) การเพิ่มข้อมูลบน Mysql –  (Update) การแก้ไขข้อมูลบน Mysql !! ควรย้อนไปอ่านบทความ “เชื่อมต่อฐานข้อมูล Mysql บนเซิฟเวอร์” ก่อนนะครับ