!! เพื่อง่ายต่อการหาบทความต่างๆจึงรวบรวมลิงค์บทความต่างๆแยกเป็นหมดหมู่ไว้ในบทความนี้   View – การใช้งาน ListView เบื้องต้น – ปรับแต่งปุ่มให้เฟี้ยวด้วย Selector และ Shape   Preference – Session management ด้วย Shared preference   Connect Mysql !! ควรอ่านเรียงบทความเนื้อจากเนื้อหาและโค้ดตัวอย่างต่อเนื่องกัน – เชื่อมต่อฐานข้อมูล Mysql บนเซิฟเวอร์ – (Insert) การเพิ่มข้อมูลบน