สวัสดีครับ บทความนี้ผมมาอธิบายต่อจากบทความที่แล้ว (เชื่อมต่อฐานข้อมูล Mysql บนเซิฟเวอร์) ซึ้งผมได้แบ่งเนื้อหามาอธิบายทีละเล็กน้อย ในส่วนนี้คือการเพิ่มข้อมูล(Insert) ลงฐานข้อมูล Mysql เอาหละไปดูโค้ดกัน !! ควรย้อนไปอ่านบทความ “เชื่อมต่อฐานข้อมูล Mysql บนเซิฟเวอร์” ก่อนนะครับ   โค้ดตัวอย่าง สามารถดาวน์โหลดโปรเจ็คตัวอย่างได้ที่ -> MysqlExample(Insert) !! ใช้ฐานข้อมูลชุดเดิมจากบทความ เชื่อมต่อฐานข้อมูล Mysql บนเซิฟเวอร์