สวัสดีครับ บทความนี้ผมเอาไว้เตือนความจำตัวเองในการลง Apache , PHP , Mysql, phpMyadmin บน Ubuntu ซึ้งปกติคนที่ใช้ Window ก็จะติดตั้ง Appserv กันแต่เมื่อเราใช้ Ubuntu ก็จะมีความยุ่งยากนิดหน่อยผมจึงเก็บชุดคำสั่งในการติดตั้งไว้ เห็นว่ามีประโยชน์จึงนำมาเผยแพร่ต่อครับเอาหละเริ่มติดตั้งเลย เริ่มลงโปรแกรมต่างๆ เปิด Terminal ขึ้นมาแล้วพิมพิ์ตามขั้นตอนข้างล่างที่ละบรรทัดครับ 1: sudo apt-get install apache2 2: sudo