บอล Archive

Android: (Delete) การลบข้อมูลบน Mysql

สวัสดีครับ บทความนี้ผมมาอธิบายต่อจากบทความในกลุ่มการจัดการฐานข้อมูลบน Mysql (หลังจากบทความที่แล้ว Update) ซึ้งผมแบ่งเนื้อหามาอธิบายทีละเล็กน้อยเนื้อหาจะได้ไม่เยอะจนเกินไป ในส่วนนี้คือการลบข้อมูล(Delete) ในฐานข้อมูล Mysql ดูบทความที่เกี่ยวข้องก่อนหน้าซักหน่อยครับ –  เชื่อมต่อฐานข้อมูล Mysql บนเซิฟเวอร์ –  (Insert) การเพิ่มข้อมูลบน Mysql –  (Update) การแก้ไขข้อมูลบน Mysql !! ควรย้อนไปอ่านบทความ “เชื่อมต่อฐานข้อมูล Mysql บนเซิฟเวอร์” ก่อนนะครับ  
Read More

Android: (Update) การแก้ไขข้อมูลบน Mysql

สวัสดีครับหายไปนาน บทความนี้ผมมาอธิบายต่อจากบทความในกลุ่มการจัดการฐานข้อมูลบน Mysql (หลังจากบทความที่แล้ว Insert) ซึ้งผมแบ่งเนื้อหามาอธิบายทีละเล็กน้อยเนื้อหาจะได้ไม่เยอะจนเกินไป ในส่วนนี้คือการแก้ไขข้อมูล(Update) ในฐานข้อมูล Mysql ดูบทความที่เกี่ยวข้องก่อนหน้าซักหน่อยครับ –  เชื่อมต่อฐานข้อมูล Mysql บนเซิฟเวอร์ –  (Insert) การเพิ่มข้อมูลบน Mysql !! ควรย้อนไปอ่านบทความ “เชื่อมต่อฐานข้อมูล Mysql บนเซิฟเวอร์” ก่อนนะครับ   โค้ดตัวอย่าง สามารถดาวน์โหลดโปรเจ็คตัวอย่างได้ที่ -> MysqlExample(Update)
Read More

Android: (Insert) การเพิ่มข้อมูลบน Mysql

สวัสดีครับ บทความนี้ผมมาอธิบายต่อจากบทความที่แล้ว (เชื่อมต่อฐานข้อมูล Mysql บนเซิฟเวอร์) ซึ้งผมได้แบ่งเนื้อหามาอธิบายทีละเล็กน้อย ในส่วนนี้คือการเพิ่มข้อมูล(Insert) ลงฐานข้อมูล Mysql เอาหละไปดูโค้ดกัน !! ควรย้อนไปอ่านบทความ “เชื่อมต่อฐานข้อมูล Mysql บนเซิฟเวอร์” ก่อนนะครับ   โค้ดตัวอย่าง สามารถดาวน์โหลดโปรเจ็คตัวอย่างได้ที่ -> MysqlExample(Insert) !! ใช้ฐานข้อมูลชุดเดิมจากบทความ เชื่อมต่อฐานข้อมูล Mysql บนเซิฟเวอร์
Read More

PHP : การลง Apache , PHP , Mysql, phpMyadmin บน Ubuntu

สวัสดีครับ บทความนี้ผมเอาไว้เตือนความจำตัวเองในการลง Apache , PHP , Mysql, phpMyadmin บน Ubuntu ซึ้งปกติคนที่ใช้ Window ก็จะติดตั้ง Appserv กันแต่เมื่อเราใช้ Ubuntu ก็จะมีความยุ่งยากนิดหน่อยผมจึงเก็บชุดคำสั่งในการติดตั้งไว้ เห็นว่ามีประโยชน์จึงนำมาเผยแพร่ต่อครับเอาหละเริ่มติดตั้งเลย เริ่มลงโปรแกรมต่างๆ เปิด Terminal ขึ้นมาแล้วพิมพิ์ตามขั้นตอนข้างล่างที่ละบรรทัดครับ 1: sudo apt-get install apache2 2: sudo
Read More

Android : เชื่อมต่อฐานข้อมูล Mysql บนเซิฟเวอร์

สวัสดีครับ บทความนี้ผมจะมาอธิบายตัวอย่างซึ้งเป็นที่นิยม (จริงๆก็มีบทความเรื่องนี้อยู่มากแล้วหละ) และ บ่อยครั้งเราต้องนำไปใช้งาน นั้นคือการเชื่อมต่อฐานข้อมูล Mysql บนเซิฟเวอร์ของเราผ่านแอนดรอยด์แอพพลิเคชั่น ก่อนที่เราจะมาดูโค้ดตัวอย่างกันผมจะอธิบายหลักการทำงานคร่าวๆของตัวอย่างให้ผู้อ่านได้เข้าใจก่อนจากหัวข้อข้างล่างครับ !! บทความนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการเก็บข้อมูลลงบนเซิฟเวอร์ ไม่ใช่บนอุปกรณ์แอนดรอยด์ หรือ การ์ดต่างๆ !! ควรมีความรู้เรื่องฐานข้อมูล Mysql ก่อนนะครับ   อธิบายการทำงานคร่าวๆ รูปที่ 1 แสดงการเข้าถึงฐานข้อมูล Mysql โดยแอนดรอยด์แอพพลิเคชั่น  
Read More