สวัสดีท่านผู้อ่านนะครับช่วงนี้มีโอกาสเจอโปรเจ็กหลากหลาย เลยมีโอกาสได้เรียนรู้ใช้งาน library ที่ไม่เคยลองใช้หลายตัวครั้งนี้ก็จะมาอธิบายตัวอย่างการอ่าน QR code ด้วยกล้องครับ ซึ่ง library ที่เราจะนำมาใช้ในวันนี้คือ ZBar เอาหละไม่ฝอยนานเริ่มเลยดีกว่า ขั้นตอนการ import และรันตัวอย่างจาก ZBar 1. ดาวน์โหลด ZBar พร้อมตัวอย่างได้จาก ที่นี่ 2. ทำการ import โปรเจ็คตัวอย่างเข้าสู่ Eclipse ของเราโดย ไปที่ File >