ติดตั้ง XAMPP on Ubuntu

ผมได้มีโอกาศลองติดตั้ง Xampp บน Ubuntu คิดว่ามีประโยชน์กับผู้เริ่มต้นเหมื่อนๆกัน จึงมาเขียนบทความเผยแพร่ไว้ และได้เพิ่มเติมวิธีการแก้ปัญหาที่เจอด้วยตัวเอง เป็นบทความสั้นๆครับน่าจะไม่ยากแก่การลองทำตาม

 

XAMPP install : มีขั้นตอนดังนี้

1. download XMAPP http://www.apachefriends.org/en/xampp-linux.html#377

2. คลาย tar.gz แล้วย้ายโฟลเดอร์ lampp ไปยัง opt ด้วยคำสั่งต่อไปนี้  sudo mv /Download/lampp /opt/lampp 

3. แก้ permission ของ lampp ด้วยคำสั่ง sudo chmod -R 755 /opt/lampp

4. เริ่มใช้งานxampp ด้วยคำสั่ง sudo /opt/lampp/lampp start

Solve the problem : * ทุกครั้งหลังแก้ปัญหาให้ลอง sudo /opt/lampp/lampp/ restart

ปัญหาที่พบหลังจากติดตั้งและวิธีแก้

1. Wrong permissions on configuration file, should not be world writable! ปัญหานี้เกิดจาก เรากำหนด permission เป็น 777 ให้แก้ใหม่เป็น 755 ครับตามนี้ sudo chmod 755 /opt/lampp/etc/my.cnf และ หากเกิดปัญหานี้ใน phpmyadmin ก็มีทางแก้ปัญหาเหมือนกันครับคือ sudo chmod 755 /opt/lampp/phpmyadmin/config.inc.php

2. หากต้องการแก้ให้ xampp ชี้ไปที่ var/www หรือ folder ที่ต้องการแก้ปัญหาโดยการใช้คำสั่ง sudo gedit /opt/lampp/etc/httpd.conf เพื่อแก้ config โดยหาคำว่า DocumentRoot “/opt/lampp/htdocs” และแก้เป็น DocumentRoot “/var/www” และจาก <Directory “/opt/lampp/htdocs”> แก้เป็น <Directory “/var/www”> ครับ

3. หากต้องการให้ xampp นั้น auto start แต่เราดันเคยลง apache และ mysql ไว้ก่อนแล้วแก้ปัญหาโดยใช้คำสั่ง sudo ln -s /opt/lampp/lampp /etc/init.d/lampp sudo update-rc.d -f lampp defaults และไปที่ /etc/init/mysql.conf ครับ แล้วก็ comment ในส่วนของ starton * ขั้นตอนที่กล่าวมา คือการปิด autostart ของ apache และ mysql ที่เราเคยลงไว้ โดยเปลี่ยน defaults เป็น xampp แทนนั้นเองครับ

About octoboy


Android Developer, Study Master degree of Computer Engineering at Prince of Songkla university.

Related posts: